• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

อัลบัมทั้งหมด

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

ปรับพื้นฐาน

ปัจฉิมนิเทศ65

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคใต้

ติว TGAT

กีฬาสี

ปรชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

เปิดโลกวิทย์ @ฉนร

พี่มัธยม..น้องประถม

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69