• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อ      
         
ฉ.นร.

สีประจำโรงเรียน

          :  สีม่วง และ สีขาว
                   
สีม่วง  หมายถึง การบุกเบิก  การริเริ่ม
                   สีขาว  หมายถึง ความก้าวหน้า  ความบริสุทธิ์
         
สีม่วง และ สีขาว
 หมายถึง การริเริ่มเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต